Update Startspektakel 28 augustus 2020.

Beste kinderen en jeugd van Nieuw Wehl en Wehl,

Helaas hebben we moeten besluiten om het Startspektakel van 19 september NIET door te laten gaan.
We hopen op jullie begrip hiervoor.

Onze deelnemers krijgen hierover een mail. Iedere groep zal een eigen, leuke beginactiviteit aangeboden krijgen.

Ken je het JNW nog niet? Je vindt het programma op onze site. Kom gerust een keertje kijken.

Met vriendelijke groet,

Rodelbaan-2,0Bestuur JNW.

Facebook: Jongerenwerk Nieuw Wehl
Instagram: @jongerenwerknw

 

 

Jongerenwerk Nieuw-Wehl (JNW)

Sinds 1988 kent Nieuw-Wehl het Jongerenpastoraat.
Het Jongerenpastoraat (JP) is opgericht om jongeren die de
basisschool hebben verlaten de mogelijkheid te geven elkaar
nog te ontmoeten. Tegenwoordig heet het JP, JNW Voortgezet.

Sinds 2009 kent het jongerenpastoraat een Junior variant, namelijk het
Junior Jongerenpastoraat (JJP).  Het JJP, tegenwoordig JNW Basis,
organiseert maandelijks activiteiten voor kinderen uit Nieuw-Wehl en
Wehl van de basisschoolleeftijd.

Het Jongerenwerk Nieuw-Wehl (JNW Basis en Voortgezet)  zorgt er door het organiseren van activiteiten voor dat de jeugd uit Nieuw-Wehl en Wehl elkaar blijft ontmoeten, samen iets onderneemt en hopelijk hiermee bijdraagt aan het levendig houden van het dorp.

 

 

JNW Basis

 


Het JNW Basis is er voor de jeugd uit Nieuw-Wehl en Wehl die de basisschoolleeftijd heeft (4-12 jaar).
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.  Per seizoen wordt er een planning gemaakt.
Het JNW Basis - seizoen loopt gelijk met een schooljaar. Tijdens de activiteiten gaat het er vooral om dat je gezellig met elkaar bezig bent.


Wil je meer weten over het
JNW Basis en het programma, klik dan op bijbehorend logo. 
Lidmaatschap JNW Basis kost 5,00 euro per seizoen. Je kunt lid worden door dit bedrag over te maken op
NL06 RABO 0146 9719 22, t.n.v. Stichting Jongerenwerk Nieuw- Wehl o.v.v. je volledige naam en de groep waar je in zit.

 

 

JNW VoortgezetHet JNW Voortgezet is er voor de jongeren uit Nieuw- Wehl en Wehl die de basisschool hebben verlaten.
Voor meerdere leeftijdsgroepen worden gedurende het schooljaar circa 10 bijeenkomsten georganiseerd.
Elke groepsactiviteit staat onder leiding van vrijwilligers.
In eerste instantie kunnen de jongeren, die immers na de basisschool naar verschillende scholen zijn gegaan, elkaar ontmoeten om bij te praten.
Er wordt ook aandacht besteed aan serieuze zaken die vaak in themabijeenkomsten aan de orde komen.
Verder worden met Kerstmis de zieken en bejaarden bezocht en wordt assistentie verleend bij de verkoop van de dorpskalenders. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vele leuke, ontspannende activiteiten.
De jaarlijkse dropping en het startspektakel worden iedere keer weer, door alle deelnemers, als hoogtepunten ervaren.

Wil je meer weten over het JNW Voortgezet en het programma, klik dan op bijbehorend logo.
Lidmaatschap JNW Voortgezet kost 7,50 euro per seizoen. Je kunt lid worden door dit bedrag over te maken op
NL06 RABO 0146 9719 22, t.n.v. Stichting Jongerenwerk Nieuw- Wehl  o.v.v. je volledige naam en het leerjaar V.O. waar je in zit.